Szivattyú fejlesztés

Új típusú, axiális átömlésű, forgókamrás, térfogat kiszorítású szivattyú fejlesztése

Forgókamrás szivattyú berendezés innovációjának megvalósítása, melynek célja, hogy egy közös egységben közvetlen motorhajtással lehessen működtetni a szivattyú munkahengerét, mely az elektromotor tengelye. Ebben az elrendezésben várhatóan, igen magas hatásfokot tudunk elérni.

Az igényfelmérés után tervezési szakasz következik. Ezen szakaszban az Autodesk Inventor programjával történik, 3D monitoros megjelenítés segítségével térben tudjuk megjeleníteni, ill. szemrevételezni az alkatrészeket, ill. az összeállított gépet.

Megtervezésre és dokumentálásra kerül a forgókamrás szivattyú berendezés komponensei és architektúrája, valamint műszaki tervei. A kialakítása során mérlegeljük az összes felhasználási mód adta lehetőséget és a szoftveres tervezést elmozdítjuk a lehető leghatékonyabb irányba.

A szivattyú működésének részletes kidolgozása és dokumentálása után, megkezdődik a technikai megvalósítás, mely egyedi eszköz jelent.

Elsőként egy, a terveknek megfelelő, nyers prototípus készül, amely arra lesz alkalmas, hogy segítségével a koncepció működés közben is tesztelhető legyen (proof of concept), és a tapasztalatok alapján a javított változat már alkalmas lesz a tesztüzemben történő alkalmazásra. A fejlesztés egy többlépcsős, iterációs tesztelési programmal párhuzamosan zajlik majd, amely az egyedi funkcionális vizsgálatokról kezdve a teljesítmény-teszteken át végigkíséri a fejlesztést, azaz megtörténik az egyes szivattyú részegységek prototípusainak egyedi fejlesztése. Ezen a modellen már valósághűen elemezhetők és bemutathatóak az egyes konstrukciós kialakítások, működési állapotok. Célunk, hogy a kivitelezésre kerülő szivattyú egyszerű, robosztus felépítésű legyen, de ugyanakkor megjelenésével túlmutasson akár a nemzetközi piacon forgalomban lévő szivattyúk designján. A munkaszakasz végén legyártásra kerül a funkcionális prototípus, melyen teszteket és méréseket tudunk végezni a szivattyú tényleges mechanikai, gépészeti és elektromos paramétereire vonatkozóan, hogy utána az ezekből nyert eredményekből módosításokat tudjunk végrehajtani.

A teljes munkaszakasz fejlesztési és kivitelezési tevékenysége műszaki dokumentálásra kerül.

A kutatással és a technikai tevékenységekkel párhuzamosan kerül megtervezésre és előkészítésre a prototípus (próba) üzemelés, a tesztelés. Az elkészült prototípus sikeresen túljut a tesztelési folyamaton. Megtörténik a pilot üzemben résztvevő partnerek kiválasztása, különös tekintettel arra, hogy a tesztüzemre a lehető legváltozatosabb körülmények között kerüljön sor. A próbaüzem a tervek szerint hónapokon keresztül, 3-5 résztvevő bevonásával zajlik majd, már éles körülmények közötti, zárt vízrendszerben működtetve a szivattyút 1 m3-es tartályokból felépített teszt rendszerre csatlakoztatva. A próbaüzem során a szivattyút érő hatások, a felmerülő kérdések, valamint a kapott eredmények hasonlóak lesznek, mint amelyek valós működési körülmények között várhatóak.

Felhasználva a szivattyú tesztelés eredményeit kidolgozásra kerül a végleges konstrukció, mely figyelembe veszi a sorozat gyárthatósági ill. a felvevő piaci igényeket is.

A prototípus tervezését és legyártását, a pilot üzem során a felhasználói és szolgáltatói visszajelzéseket követően megtörténik a termék végleges, műszaki és ipari formatervezési tervezése, valamint kivitelezése. A munkaszakaszban elkészül a termék végleges műszaki dokumentációja.

Az szivattyú műszaki dokumentációját és az azokhoz kapcsolódó gyártási utasításokat úgy kell előkészíteni, hogy azok iparosított (nem egyedi) gyártási körülmények között is kivitelezhetőek legyenek oly módon, hogy valamennyi hazai előírásnak, szabályozásnak és szabványnak megfeleljenek. A gyártás előkészítés speciális szakértelmet kíván, hiszen szükségeltetik hozzá az egyes gyártókapacitások és berendezések szakismerete, az egyedi fejlesztésű részegységek alkatrész oldali beszállítóinak gyártási eljárásának ismerete.

A szivattyú belső felépítésének véglegesítése mellett megtörténik a végső formatervezés. Tekintettel arra, hogy a kifejlesztett szivattyú kereskedelmi forgalomba kerül, szükség iparjogvédelmi szakértő bevonása, aki validálja, hogy a végleges formaterv nem ütközik mintaoltalom alá, nem sért védjegyet. A szakértő feladata az esetleges mintaoltalmi eljáráshoz szükséges dokumentáció előkészítése is.

A termék nem alkalmazható a vonatkozó́ jogi, biztonsági követelmények és szabályozások alapos elemzése és kiértékelése nélkül. A projektben résztvevő szakértők feladata azonosítani minden olyan kérdéskört, amelyet meg kell vizsgálni ezen szempontok szerint. Feladatok továbbá annak biztosítása, hogy min a projekt során, mind annak befejeztével a végzett tevékyenségek megfeleljenek minden, ide vonatkozó jogi, biztonsági előírásnak.